lipiec 01, 2022

Biznes

We wrześniu zakończone zostały prace związane z remontem głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Dotychczasowy stan nawierzchni tego odcinka znacząco odbiegał od powstałych w 2018 roku pobocznych alejek. Biorąc pod uwagę zarówno komfort użytkowania, jak  i estetykę należną miejscu ostatniego pożegnania, podjęto decyzję o wykonaniu nowej nawierzchni brukowej. Prace remontowe objęły zarówno wcześniej pokryty asfaltem odcinek alei głównej, jak również  jej nieutwardzoną dotychczas część. Nowa nawierzchnia poprawiła komfort użytkowania, ale również znacznie wpłynęła na aspekt wizualny cmentarza, podnosząc estetykę należną miejscu pamięci naszych bliskich. Całkowity koszt inwestycji poczynionych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej wyniósł 94 430,83 zł. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił we wrześniu br.

Żródło i zdjęcie: UM Bystra-Sidzina

Do sprawnego i komfortowego poruszania się po mieście potrzebne są nie tylko główne drogi pozwalające szybko dostać się z jego jednej strony na drugą. Nie mniej ważne są dużo krótsze drogi, które można nazwać osiedlowymi. W Suchej Beskidzkiej dba się o to, by i one znajdowały się w należytym stanie technicznym. Pod koniec września modernizacji doczekało się kilka z nich.

Miasto Jordanów informuje o naprawach bieżących swoich dróg. W ramach prac poprawiono nawierzchnię wyjazdu na ul. Babiogórskiej. Jednocześnie udało się naprawić nawierzchnię ul. Jana Pawła II. Również na ul. Kolejowej miasto wykonało nową nawierzchnię chodnika, po zakończeniu modernizacji sieci wodociągowej na ww. ulicy.

Zdjęcie: FB Miasto Jordanów

Niedługo na ul. dr Karaś zostanie wytyczone nowe przejście dla pieszych. Powstanie jako przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego właśnie ul. dr Karaś z ul. płk. Semika.

Liczący niespełna 400 metrów ciąg pieszo-rowerowy pełni wiele funkcji. Jest między innymi idealnym miejscem do nauki przez młodych mieszkańców Suchej Beskidzkiej jazdy na rowerze. Służy również jako dojście do obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Mieszkańcy osiedla Na Stawach mogą również dotrzeć nim sprawnie do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, jak i do Urzędu Miasta i to bez konieczności robienia sobie spaceru wzdłuż ruchliwej ul. Mickiewicza. Wielu mieszkańców naszego miasta korzysta z niego również udając się do kościoła parafialnego, jak i wracając z nabożeństw.

Obecnie po dotarciu ciągiem pieszo-rowerowym do ul. dr Karaś można skręcić w prawo i chodnikiem dojść do cmentarza. Udający się w rejon rynku także są w komfortowej sytuacji, gdyż chodnik prowadzi ich do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic dr Karaś i Mickiewicza. Problem mają ci, którzy chcieliby wejść w ul. Konopnickiej, którą prowadzi najkrótsza droga do kościoła. Pozostaje im teraz nadłożenie kilkuset metrów do wspomnianego przejścia przy ul. Mickiewicza lub przejście przez ul. dr Karaś, lecz nie po wyznaczonej zebrze.

Wkrótce tuż obok zakończenia ciągu pieszo-rowerowego zostanie wytyczone przejście dla pieszych. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka wykona je firma Ekosystem z Suchej Beskidzkiej. W ramach inwestycji wykona ona nie tylko odpowiednie oznakowanie poziomowe, ale również pionowe. Koszt tej inwestycji, która niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, wyniesie 5 tys. zł.

Źródło i zdjęcie: UM Sucha Beskidzka,

1 Września wystartował nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. poz. 1467) zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) informuje, że w dniach od 9 września do 7 października 2020 roku, można składać „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.

W szybkim tempie postępują prace przy remoncie drogi wojewódzkiej DW946 w Kukowie. Roboty obejmują m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont i oczyszczanie przepustów, remont chodnika wzdłuż drogi oraz oznakowanie poziome na drodze.

Jest to drugi etap remontu drogi z Suchej w kierunku Żywca. Przypomnijmy, że jesienią 2016 roku wyremontowano drogę na odcinku od Stryszawy do mostu w Kukowie.

Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystkie prace remontowe mają się zakończyć wraz z końcem listopada br.

W Jordanowie odbędą się spotkania z mieszkańcami dotyczące realizacji Projektu "Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów"

Kilka dni temu informowaliśmy o pracach rozbiurkowych budynków po dawnej winiarni przy ulicy Beniowskiego. Według nieoficjalnych informacji ma powstać w tym miejscu galeria handlowa.