luty 01, 2023

Dotacja do wymiany kotła w gminie Budzów

Fot. Pixabay Fot. Pixabay

Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.

Wnioskodawcą może być każdy właściciel budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Gminy Budzów, w którym funkcjonuje stary, nieekologiczny piec na paliwo stałe.

Wysokość dotacji jaką można uzyskać wynosi 200,00 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, przy czym nie więcej niż 5 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu starego źródła ciepła oraz koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Jednym z głównych warunków uzyskania dofinansowania jest wymiana pieca na kocioł spełniający wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE). Lista kotłów spełniających te wymagania dostępna jest na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Do dofinansowania nie kwalifikują się kotły z podajnikiem automatycznym, które posiadają dodatkowy ruszt/palenisko.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpoznawane według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie.

Więcej informacji na temat dofinansowania znajduje się w Regulaminie udzielenia dotacji zamieszczonym poniżej w sekcji załączniki.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w sekcji załączniki oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 3.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel: 33 876 77 73

Załączniki
 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)