grudzień 04, 2022

Sucha Beskidzka: Zmodernizowano długi odcinek ulicy Kamienne

By październik 07, 2022 454
Fot. UM Sucha Beskidzka Fot. UM Sucha Beskidzka

Przeprowadzane co roku przez samorząd miasta poziomowe remonty dróg pozwalają utrzymać je w bardzo dobrym stanie technicznym i przeciwdziałają szybkiej degradacji. Niemniej niezbędne są również prace modernizacyjne. W ostatnich tygodniach odbywały się one na ulicy Kamienne.

Dzięki zrealizowanym we wcześniejszych latach przedsięwzięciom stan techniczny ul. Kamienne od strony ul. Zasypnickiej jest bardzo dobry. Upływający czas sprawił, że remontu wymagał liczący około 600 metrów długości odcinek prowadzący od szczytu wzniesienia, przez który prowadzi ulica, w kierunku granicy ze Stryszawą. Umowę za realizację robót Burmistrz Miasta zawarł z PRDM Wadowice  Sp. z o.o. z siedzibą w Barwałdzie Dolnym, która była jedyną firmą ubiegającą się o realizację tego zamówienia publicznego. Wartość zadania wyniosła 234,7 tys. zł, a zakres prac obejmował usunięcie przełomów i wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, naprawę i uzupełnienie poboczy oraz czyszczenie koryt betonowych.

Źródło: UM Sucha Beskidzka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)