grudzień 04, 2022

Rządowy program "Razem Bezpieczniej"

Fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie Fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie

- Systemy monitoringu, doświetlanie miejsc uważanych za niebezpieczne, modernizowanie przejść dla pieszych, ciekawe akcje profilaktyczne – to konkretne wymiary lokalnego bezpieczeństwa. I właśnie takie zadania mogły otrzymać dofinansowanie w ramach rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy na temat tego programu. Opowiedzieli o nim wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz jeden z tegorocznych beneficjentów – wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Wspieranie inicjatyw lokalnych

Koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma już czwartą edycję. W odnowionej postaci został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 9 sierpnia 2022 r.

– Wieloletni program rządowy „Razem bezpieczniej” to przestrzeń wspólnej pracy administracji rządowej i samorządowej, z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Bo taki jest nadrzędny cel programu: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach podejmowanych inicjatyw wspierane były przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

Blisko 600 tys. zł na 6 projektów

- W 2022 roku do naszego województwa z rządowego programu „Razem bezpieczniej” trafi blisko 600 tys. zł. Przy niewielkim procentowo udziale środków własnych samorządów zrealizowanych zostanie łącznie 6 zadań podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgodnie z założeniami w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ramach:
•    celu szczegółowego nr 1 – „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”;
•    celu szczegółowego nr 2 – „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.
Wojewoda Małopolski zawarł porozumienia z 5 jednostkami samorządu terytorialnego. Łączna wartość dofinansowania dla 6 zadań wynosi 582 258 zł. Realizację projektów przewidziano do końca bieżącego roku. Na każdy projekt została przeznaczona kwota ok. 100 000 zł. Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na 2 zadania.

- Na realizację programu w skali całego kraju w 2022 roku w budżecie państwa została zabezpieczona kwota 12 000 000 złotych. Do dofinansowania finalnie wskazanych zostało 135 projektów – dodaje wojewoda Kmita.

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024 dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

Powiat suski kontynuuje ulepszanie przejść dla pieszych

Mieszkańcy Krzeszowa w powiecie suskim jeszcze w tym roku skorzystają z jednego nowego i jednego zmodernizowanego przejścia dla pieszych. Na realizację tego zadania samorząd otrzymał w ramach programu „Razem bezpieczniej” dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

Projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie suskim” stanowi kontynuację działań prowadzonych od 2018 r. W ramach zadania wykonane i zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1703K w Krzeszowie. W rejonie istniejącego przejścia w km 4+710 poprawiona zostanie jego infrastruktura, natomiast w km 4+860 wybudowane zostanie nowe przejście.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie obustronnego oświetlenia. Wymienione, uzupełnione i wykonane będzie także oznakowanie pionowe oraz poziome, pojawią się znaki drogowe o lepszej odblaskowości, a przejścia doposażone zostaną w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania rozpoczęła się 1 października 2022 r. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 25 grudnia 2022 r. Wartość zadania: 110 tys. zł.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnio zmieniany wtorek, 22 listopad 2022 14:39