luty 01, 2023

Szykują się wielkie zmiany w centrum Suchej Beskidzkiej

By grudzień 05, 2022 194

Niedawno Urząd Miasta Sucha Beskidzka ogłosił dwa przetargi – na rewitalizację rynku oraz budowę parkingów wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta. Termomodernizacji zostanie poddany także Dom Katolicki.

Przedmiotem pierwszego postępowania są roboty związane z rewitalizacją Rynku w Suchej Beskidzkiej. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych – ok. 2 500 m2, wprowadzenie nowych elementów małej architektury (w tym przebudowę fontanny), urządzenie zieleni w obszarze rynku, wykonanie oświetlenia placu rynku, poszerzenie drogi wraz z wykonaniem dodatkowego pasa na włączeniu ul. Rynek do drogi wojewódzkiej (ul. Mickiewicza) oraz zakup i montaż sanitariatów ogólnodostępnych zlokalizowanych w rejonie Rynku. Wyłoniony w tym postępowaniu wykonawca będzie miał niewiele ponad rok na realizację zamówienia.

Przedmiotem drugiego przetargu są roboty związane z budową parkingów oraz modernizacją infrastruktury w okolicach Rynku w Suchej Beskidzkiej. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury podziemnej na terenach przyległych do Rynku, modernizację ciągów komunikacyjnych w okolicach Rynku, wykonanie oświetlenia wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, termomodernizację budynku "Domu Katolickiego" zlokalizowanego w rejonie Rynku a także rewitalizację skweru rekreacyjnego u zbiegu ulic Zamkowej i hr. Juliusza Tarnowskiego. Tutaj również wykonawca będzie miał niewiele ponad rok na realizację zamówienia.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)