styczeń 23, 2022

Gmina Bystra-Sidzina opublikowała harmonogram wywozu odpadów na rok 2022.

Już wkrótce, mieszkańcy okręgu nr 10 w Sidzinie ponownie będą głosować w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Dotychczasowy radny, Zbigniew Józef Trzop złożył rezygnację z mandatu.

Przy drodze powiatowej na roli Gizowej w Bystrej Podhalańskiej powstało nielegalne wysypisko. Fakt ten został już zgłoszony Policji.

Rozpoczęły się prace remontowe przygotowujące pomieszczenia świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury Bystra – Sidzina do realizacji założeń wynikających z otrzymanego niedawno grantu.

9 listopada 2021r. dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu pn. „Eko-kalendarz” organizowanego przez Gminę Bystra-Sidzina, za pośrednictwem szkół z terenu Gminy. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII.