lipiec 01, 2022

Biznes

Dobiega końca budowa hali na odpady komunalne w Jordanowie. Obiekt powstaje w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów”.

Urząd Gminy Jordanów informuje, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przystępuje do prac projektowych gazociągu średniego ciśnienia na terenie miejscowości Osielec.

W Toporzysku rozpoczęły się prace budowlane, których efektem będzie przydrożny chodnik. Kierowcy, przejeżdżający przez tą miejscowość, mogą liczyć się z utrudnieniami.

W ostatnim czasie na terenie gminy Jordanów zostało zmodernizowanych kilkanaście dróg. Modernizacja niektórych z nich, została dofinansowana ze środków z budżetu województwa.

Dzięki wsparciu finansowemu z  Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2020, przy Szkole Podstawowej w Żarnówce powstała nowa strefa rekreacyjno-sportowa.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłosił przetarg na sprzedaż, należącego do miasta pawilonu handlowego przy ulicy Kasztanowej, który od wielu lat szpeci tą część miasta.

Łącznie 16,7 milionów złotych otrzyma powiat suski oraz cztery gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Znamy już oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Wpłynęły cztery oferty i każda z nich mieści się w naszym limicie finansowym. Komisja przetargowa przystąpiła już do sprawdzania złożonych dokumentów.

13 Grudnia 2020 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów. Jakie zmiany przygotowali kolejarze? Co się pojawi na torach powiatu suskiego, oraz gdzie będzie można się dostać ze stacji kolejowych w naszym powiecie.