marzec 21, 2023

Marszałek Witold Kozłowski spotkał się ze starostą Józefem Bałosem oraz konwentem burmistrzów i wójtów powiatu suskiego.

Szczególnym momentem wczorajszej sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, było pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Janusza Spannbauera.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że starosta suski przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położone w Stryszawie i Zembrzycach.

Pierwszy Etap Projektu Współpracy pn. "Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” został zakończony.

Styczeń to miesiąc, w którym co roku ma miejsce rozstrzygnięcie powiatowego konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”.