lipiec 01, 2022

Gmina Jordanów poszukuje wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Jordanów poszukuje wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Naprawie oraz w Wysokiej tj. na terenie powiatu suskiego, w Gminie Jordanów. Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie 176 przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbiornikiem ścieku oczyszczonego na terenie miejscowości Naprawa oraz Wysoka. Jest to kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w tych 2 miejscowościach przez zainstalowanie lokalnych biologicznych oczyszczalni. Oczyszczalnie winny odpowiadać normie PN-EN 12566-3 i winny być oznakowane znakiem CE, a pozostałe elementy winny posiadać ważną aprobatę techniczną. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest produkcja przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin składania ofert: 2022-04-14 09:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 2022-04-14 09:30

Oceń ten artykuł
(0 głosów)