lipiec 01, 2022

Powstaną parkingi przy Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej

By redakcja czerwiec 08, 2022 107

Urząd Miasta Sucha Beskidzka ogłosił przetarg na zadanie pt. Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej – atrakcji turystycznej regionu – część I (parkingi).

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z budową parkingów na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne (korytowanie) – 2 460 m2,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV – 178 m,

- montaż studni ściekowych – 12 szt., - montaż studni rewizyjnych

– 10 szt., - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego – 2 460 m2,

- ułożenie krawężników betonowych – 706 m, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

– 2 170 m2, - remont ogrodzenia, - nasadzenia drzew – 27 szt., - nasadzenia krzewów

– 1 344 szt., - zapewnienie kierownictwa budowy, kierownictwa robót oraz nadzoru archeologicznego

Termin składania ofert: 2022-06-23 09:00

Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 10:00 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)