lipiec 01, 2022

Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego w Suchej Beskidzkiej

By redakcja czerwiec 08, 2022 66
Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej ogłosił przetarg na modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej (obiekt koło świetlicy środowiskowej) Zamówienie obejmuje w szczególności: - roboty ziemne – 40 m3, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR – 210 m3, - wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej – 80 m2, - dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 2 kpl., - montaż urządzenia zabawowego dostarczonego przez Zamawiającego – 1 kpl., - dostawa i montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl.
 
Termin składania ofert: 2022-06-22 08:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 09:00
Termin związania ofertą: do 2022-07-21
 
 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)