lipiec 01, 2022

Jordanów: SP im. Bohaterów Września 1939 przejdzie termomodernizację

By redackaj czerwiec 13, 2022 49
Foto: Sucha Info Foto: Sucha Info

Urząd Miasta Jordanów opublikował przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 4 części.

Jedną z nich jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393 znajdującej się przy ul. Kolejowa 7.

W ramach zadania zaplanowano:

a) Projektowanie (usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
b) Roboty budowlane, w tym:
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Izolacja fundamentów i ścian piwnic
Drenaż
Rusztowania
Izolacja termiczna poddasza
Stolarka
Podokienniki
c) Instalacje sanitarne, w tym:
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
d) Instalacje elektryczne, w tym:
Oprawy oświetleniowe sufitowe
Słoneczne moduły fotoelektryczne

Termin składania ofert: 2022-06-24 10:00

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 2022-06-24 11:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 czerwiec 2022 10:16