lipiec 01, 2022

Będzie bezpieczniej w Jordanowie

By czerwiec 17, 2022 36

Miasto Jordanów ogłosiło przetarg na wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Miasta Jordanowa".

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Miasta Jordanowa”.

2. Zadanie realizowane jest na mocy porozumienia zawartego między Miastem Jordanowem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

3. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować dedykowane oświetlenia na przejściach dla pieszych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ w lokalizacjach wskazanych poniżej:

1) Zad. 17 – DK 28, 58,200 , m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym – ul. 3 Maja
2) Zad. 17 – DK 28, km 58,230, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym – ul. Mickiewicza (skrzyżowanie ulic Mickiewicza , 3 Maja, Rynek )
3) Zad. 17 – DK 28, km 58,245, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym – ul. Rynek (skrzyżowanie ulic: Rynek , 3 Maja, Mickiewicza)
4) Zad. 18 – DK 28, km 58,430, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym – ul. Rynek (skrzyżowanie ulic: Rynek , Piłsudskiego,)
5) Zad. 18 – DK 28, km 58,457, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym -ul. Piłsudskiego
6) Zad. 19 – DK 28, km 58,616, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym – ul. Piłsudskiego
7) Zad. 19 – DK 28, km 58,630, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym – ul. Słowackiego (skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego, Słowackiego, )
8) Zad. 20– DK 28, km 58,915, m. Jordanów – budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym – droga wewnętrzna ul. Piłsudskiego

Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 11:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)