lipiec 01, 2022

Spotkania konsultacyjne LGD "Podbabiogórze"

By redakcja czerwiec 21, 2022 37
Odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
Na spotkania LGD Podbabiogórze zaprasza mieszkańców gmin tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Twórców Ludowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.
Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR.
Program spotkań:
1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD "Podbabiogórze".
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR "Podbabiogórze".
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR "Podbabiogórze".
7. Podsumowanie spotkania.
 
Prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza jest bardzo ważnym elementem przygotowania strategicznego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. Pierwszym krokiem w tworzeniu LSR dla obszaru Podbabiogórza jest nabór „Fiszek projektowych”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Krok drugi to Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Podbabiogórze", w której można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Fiszka projektowa i Ankieta dostępna jest na stronie internetowej LGD „Podbabiogórze”: www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce „Konsultacje LSR 2023-2027”, na stronach internetowych gmin wchodzących w obszar działania LGD. Ponadto dostępne są również w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, wszystkich Urzędach Gmin Powiatu Suskiego oraz ważnych miejscach użyteczności publicznej (min. Urząd Pracy, Instytucje Kultury Powiatu Suskiego, Punkty Informacji Turystycznej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ARiMR)
Fiszkę projektową i Ankietę można przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie on-line, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.
Od 10 czerwca 2022 roku w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły, propozycje, uwagi do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)