październik 02, 2022

Sucha Beskidzka: Zmodernizowano ulicę Kubasy

Fot. UM Sucha Beskidzka Fot. UM Sucha Beskidzka

W pierwszej połowie sierpnia firma PRDM z Wadowic zmodernizowała na zlecenie Miasta Sucha Beskidzka liczący 200 metrów odcinek ulicy Kubasy.

Prowadzenie przez suski samorząd na bieżąco remontów dróg gminnych sprawia, że są one utrzymywane w bardzo dobrym stanie technicznym. Prace naprawcze i modernizacyjne są realizowane zarówno na głównych ulicach miasta, ale również na tych o mniejszym natężeniu ruchu. Do grona tych drugich zaliczyć należy ulicę Kubasy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wykonawcę robót wybrano firmę PRDM Wadowice, której oferta była najkorzystniejsza cenowo. Zgodnie z umową jaką 23 czerwca zawarł Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt została zobowiązana do realizacji robót w terminie do 31 sierpnia br.

Wywiązała się z niej zdecydowanie wcześniej. W ramach wykonanych prac nie tylko zmodernizowała nawierzchnię na 200-metrowym fragmencie ulicy Kubasy, kładąc na niej nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Przedsięwzięcie obejmowało również między innymi czyszczenie korytek, naprawę poboczy i utwardzenie ich kruszywem.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 74,9 tys. zł, z których 30 tys. zł to dotacja pozyskana przez Miasto z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy przypadek zdobycia przez samorząd dotacji w budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację drogi. W ubiegłym roku odnowiono nawierzchnię na 700-metrowym odcinku ul. Górskiej, co kosztowało 121,9 tys. zł, a połowa kosztów została pokryta właśnie środkami z dotacji.

Źródło: UM Sucha Beskidzka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)