grudzień 04, 2022

Inwestycje na drogach powiatu suskiego

By wrzesień 30, 2022 103
Fot. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Fot. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem licznych prac prowadzonych na powiatowych drogach. Jest to możliwe w głównej mierze dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel przez samorząd powiatowy.

Największą część spośród tych inwestycji stanowią zadania, na które pozyskano środki z rządowego programu „Polski Ład”. Łączna wartość przeprowadzonych już i planowanych na najbliższe miesiące prac wynosi ponad 14,5 mln zł, z czego aż 95% (niemal 13,5 mln zł) stanowi dofinansowanie z „Polskiego Ładu”, a pozostałą część pokrywają z środków własnych powiat oraz gminy, na terenie których odbywają się prace.

Prowadzone inwestycje obejmują modernizację 10,3 km dróg, w tym remont trzech obiektów mostowych, w następujących miejscowościach: Łętownia (1 km remontowanej drogi oraz dwa mosty), Jordanów i Toporzysko (2,8 km oraz most na ul. Przemysłowej w Jordanowie), Naprawa (1 km), Wieprzec (1 km), Lachowice (2,3 km), Juszczyn (0,85 km), Marcówka (0,85 km), Zawoja Gołynia (0,5 km). Roboty polegają głównie na wymianie nawierzchni drogowej i  remoncie infrastruktury towarzyszącej (chodniki, odwodnienie, przepusty, uzupełnienie oznakowania pionowego, montaż barier ochronnych).

To jednak nie wszystkie prowadzone obecne działania, mające na celu poprawę infrastruktury dróg powiatowych. Do końca dobiegają również prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej w Makowie Podhalańskim (ul. Głowackiego), w trakcie których wykonano chodnik oraz przebudowano jezdnię na odcinku ok. 1 km. Ta inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz gminy Maków Podhalański.

Inną sporą inwestycją realizowaną obecnie przez powiat jest też budowa mostu na Markowym Potoku nieopodal siedziby Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Także i tym razem znaczną część całościowego kosztu prowadzonych robót, wynoszącego ponad 2,5 mln zł, stanowią pozyskane przez samorząd powiatowy środki zewnętrzne, pochodzące tym razem z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warto podkreślić, że liczne inwestycje prowadzone na naszych drogach możliwe są także dzięki trwającej od wielu dobrej współpracy pomiędzy powiatem a poszczególnymi gminami, które nie tylko chętnie współfinansują inwestycje realizowane przez powiat, ale też nieraz przejmują rolę inwestora przy niektórych pracach prowadzonych w ciągu dróg powiatowych, głównie jeśli inwestycje polegają na budowie nowych chodników

Oceń ten artykuł
(0 głosów)