luty 01, 2023

Reaktywacja postcovidowa małopolskich firm. Unijna pożyczka antykryzysowa REACT–EU

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bez opłat, prowizji i wkładu własnego – ruszyły nabory wniosków w ramach pożyczki unijnej REACT-EU, której zadaniem jest wsparcie małopolskich firm w wychodzeniu z kryzysu postcovidowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 1,5 mln zł.

Pożyczek udzielają Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Umowy Pośrednikom Finansowym przekazał uroczyście we wtorek 6 grudnia marszałek Witold Kozłowski.

Podczas spotkania Pośredników finansowych reprezentowali: Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Maciej Kopytek – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka i Anna Włoszek – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. reprezentowała prezes zarządu, Karolina Dera-Szymańska.

- Mamy nadzieję, że kilkuset przedsiębiorców bardziej uodporni się na sytuacje kryzysowe dzięki tym pożyczkom, ale też w ślad za tym pójdą nowe miejsca pracy, o które bardzo zabiegamy od początku kryzysu związanego z pandemią. Jak państwo wiecie, od początku funkcjonowania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – a to jest w pewnym sensie kontynuacja tych działań - wydaliśmy na różnego rodzaju instrumenty w Pakiecie Przedsiębiorczości i Pakiecie Płynności Finansowej blisko 465 mln zł. Była to bezpośrednia pomoc skierowana do przedsiębiorców. Duża jej część była poświęcona na ratowanie miejsc pracy. Z naszych udokumentowanych obliczeń wynika, że uratowaliśmy ponad 30 tys. miejsc pracy w tym bardzo trudnym okresie niemal pełnego lockdownu - przypomniał marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Pożyczka antykryzysowa REACT-EU jest kolejnym zadaniem powierzonym Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju, polegającym na dystrybucji wsparcia na rzecz sektora mikro, małych i średnich firm (MŚP). Ma formę niskooprocentowanych pożyczek, udzielanych na zasadach korzystniejszych niż rynkowe. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

- Pożyczkę, będącą częścią Funduszy Europejskich w Małopolsce można przeznaczyć na nowe inwestycje, np. rozszerzanie zakresu działalności gospodarczej, zmianę branży, czy inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Uruchomiony mechanizm ma na celu uodpornienie sektora MŚP na zdarzenia kryzysowe, na bazie doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 - wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie będzie udzielane przez doświadczone, wybrane w ramach postępowania przetargowego przez Małopolski Fundusz Rozwoju instytucje działające w regionie i prowadzące fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców. Mowa tu o: Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Nabory wniosków o udzielenie pożyczek zostały już uruchomione przez wszystkie te instytucje. Punkty obsługi działają w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie, Oświęcimiu czy Rabce-Zdroju.

Każdy przedsiębiorca po spełnieniu warunków otrzymania wsparcia, może skorzystać z pożyczki do wys. 1,5 mln zł z okresem spłaty do 84 m-cy. Wszelkie potrzebne informacje i dokumenty zamieszczone są na stronach internetowych Pośredników Finansowych.

Szacuje się, że do końca grudnia 2023 przedsiębiorcy skorzystają ze wsparcia o wartości co najmniej 60 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania pula środków może zostać zwiększona przez MFR.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)