lipiec 01, 2022

W ostatnim czasie na Babiej Górze pojawiły się fladry.

"Kierunek Podbabiogórze"

czerwiec 23, 2022

Promocja Podbabiogórza, jego walorów i atrakcji oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, na śląskim rynku turystycznym, była jednym z głównych celów projektu "Kierunek Podbabiogórze", realizowanego przez powiat suski z Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

W sobotę, 11 czerwca, na zielonym szlaku Babia Góra - Stańcowa (rejon ruin schroniska Beskidenverein) turystka w wyniku upadku doznała złamania kończyny dolnej. Zawiadomiła ona GOPR-owców, przy użyciu aplikacji „Ratunek”.

W dniach 27-28.05 na Babiej Górze odbyła się kolejna część kursu 1. stopnia dla ratowników kandydatów z Grupy Beskidzkiej GOPR.

W maju w Beskidzie Żywieckim odbyło się kilkudniowe szkolenie śmigłowcowe z użyciem śmigłowca W-3 „Sokół” Polska Policja. W szkoleniu brali udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Policjanci z pododdziałów: Radom, Łódź, Białystok, Wrocław i CPKP BOA.