lipiec 01, 2022

Blisko 3 miliony złotych, taką kwotą  od 2013 roku Województwo Małopolskie wsparło działania woprowców z terenu Małopolski. W tym roku promesy otrzymało 9 jednostek ratownictwa wodnego na łączną kwotę 400 tys. złotych.

Odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
W środę, 15 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19.

Tegoroczny długi weekend czerwcowy dobiegł końca. W tym czasie małopolska Policja czuwała nad bezpieczeństwem podróżnych. Głównym celem prowadzonych działań była pomoc kierującym w bezpiecznym podróżowaniu poprzez nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa. W okresie od 15 do 19 czerwca 2022 roku na terenie województwa małopolskiego doszło do 36 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 37 zostało rannych. Ponadto ujawniono ponad 130 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu.

W środę 15 czerwca w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie uroczyście wręczono symboliczne czeki dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i suskiego. Gwarancje przyznania dotacji przekazali Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Rafał Kosowski.