styczeń 23, 2022

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej tradycji, zabytków kultury i historii, dzięki czemu nauka może nabrać praktycznego wymiaru.

Prezentujemy harmonogram dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2022.

Najważniejszym punktem XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się w czwartek 30 grudnia 2021 r., było podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2022 rok.

4 listopada 2021 r. w nowej siedzibie Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie uczestnicy XVIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków” organizowanego corocznie przez Bibliotekę Suską oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

Znamy już zestawienie samorządów z powiatu suskiego, które otrzymają dotacje w ramach rządowego programu "Polski Ład". Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego trafi prawie 76 milionów złotych.