lipiec 06, 2022

Znane są już wyniki tegorocznych matur. Jak poszło zdającym z powiatu suskiego?

Najważniejszym punktem XLI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się wczoraj, było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2021 rok.

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym roku odbył się pod hasłem "Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie". Hasło zostało ustanowione aby zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia i wzmacnianiu solidarności w społecznościach. Jest to okazja do przypomnienia o dawcach tego cennego leku.

W ramach programu „Poznaj Polskę” dwie szkoły prowadzone przez powiat suski otrzymały w roku 2022 środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie dwu- i trzydniowych wycieczek szkolnych.

Od 15 czerwca do 31 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 89 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 530 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.