lipiec 01, 2022

Przeprowadzane regularnie przez samorząd remonty dróg oraz ciągów pieszych pozwalają utrzymać je w dobrym stanie technicznym, a także sprawiają, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne. W czerwcu modernizacji poddano kładkę pieszą na potoku Stryszawka, prowadzącą do ul. Turystycznej i Smolikówka.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, które na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi prace remontowe na linii kolejowej Sucha Beskidzka – Chabówka poinformowało, że w związku z realizowaną inwestycją w dniach od 14 czerwca od godz. 7.00 do 21 czerwca do godz. 22.00 zamknięty dla ruchu kołowego będzie przejazd kolejowy w ciągu ul. Przemysłowej.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o planowanym zamknięciu przejazdu kolejowego na ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje, że w dniach 6 – 21 czerwca 2022 zamknięta dla ruchu pieszego będzie kładka na potoku Stryszawka, prowadząca do ul. Turystycznej i Smolikówka.

Mieszkańcy powiatów limanowskiego, oświęcimskiego i suskiego już niedługo doczekają się nowych mostów na przebiegających przez te tereny drogach wojewódzkich nr 968, 933, 957.