grudzień 04, 2022

Biznes

W ramach umowy zawartej z Województwem Małopolskim z dnia : 13.06.2022r. Gmina Maków Podhalański wykonała modernizację  – remont drogi do os. Matyje w Żarnówce  na odcinku 300 mb.

Niedawno upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z Firmą MIKEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu ul. Makowskiej.

Zamówienie publiczne na realizację kolejnego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra tj. roboty wykończeniowe na najniższej kondygnacji budynku przeznaczonej na zaplecze sportowe, prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji.

W dniu 13 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił Firmie Usługowo – Budowlanej RED LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej wykonanie prac remontowych w budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Budzowie, samorząd pozyskał środki w wysokości 43 920 zł z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.

W czwartek, w biurze Burmistrza Miasta Jordanowa, została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa”.

W pierwszej połowie sierpnia firma PRDM z Wadowic zmodernizowała na zlecenie Miasta Sucha Beskidzka liczący 200 metrów odcinek ulicy Kubasy.

Kilka dni temu otwarto oferty w przetargu na budowę parku hydrotechniki, który ma powstać wraz ze szlakiem edukacyjnym.