lipiec 01, 2022

Biznes

Województwo Małopolskie otrzymało Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii „Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki” za realizację projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”. Wręczenie nagrody odbyło się 7 czerwca podczas uroczystej gali towarzyszącej 7. Forum Inteligentnego Rozwoju.
Małopolskie lokalne grupy działania otrzymały łącznie blisko 2,3 mln zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze – pozwolą grupom na opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w perspektywie 2023-2027. Umowy gwarantujące dofinansowanie dla 31 grup wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło.

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Gmina Zembrzyce ogłosiła wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. 

Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej ogłosił przetarg na modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Gospodarczej w Suchej Beskidzkiej.

Urząd Miasta Sucha Beskidzka ogłosił przetarg na zadanie pt. Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej – atrakcji turystycznej regionu – część I (parkingi).

Blisko 4 mln zł dofinansowania otrzyma województwo małopolskie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Środki otrzyma 57 szkół w województwie. 

Tegoroczna edycja Programu „Mały Strażak” dobiegła końca. Po raz kolejny jednostki małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają dofinansowanie dla swoich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dziś w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył jednostkom promesy na przyznane dofinansowanie. W wydarzeniu uczestniczyli również sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski wraz z zastępcą Anną Biederman-Zarębą.

Sala gimnastyczna, skatepark, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale przede wszystkim drogi: powiatowe i gminne. Już niebawem powiat suski stanie się wielkim placem budowy. Wszystko to dzięki środkom z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który pozwoli na realizację 19 zadań na terenie powiatu suskiego. Do 10 jednostek samorządu terytorialnego trafi kwota 89 688 329 zł!