grudzień 04, 2022

Biznes

Niedługo na ul. dr Karaś zostanie wytyczone nowe przejście dla pieszych. Powstanie jako przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego właśnie ul. dr Karaś z ul. płk. Semika.

Liczący niespełna 400 metrów ciąg pieszo-rowerowy pełni wiele funkcji. Jest między innymi idealnym miejscem do nauki przez młodych mieszkańców Suchej Beskidzkiej jazdy na rowerze. Służy również jako dojście do obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Mieszkańcy osiedla Na Stawach mogą również dotrzeć nim sprawnie do jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, jak i do Urzędu Miasta i to bez konieczności robienia sobie spaceru wzdłuż ruchliwej ul. Mickiewicza. Wielu mieszkańców naszego miasta korzysta z niego również udając się do kościoła parafialnego, jak i wracając z nabożeństw.

Obecnie po dotarciu ciągiem pieszo-rowerowym do ul. dr Karaś można skręcić w prawo i chodnikiem dojść do cmentarza. Udający się w rejon rynku także są w komfortowej sytuacji, gdyż chodnik prowadzi ich do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic dr Karaś i Mickiewicza. Problem mają ci, którzy chcieliby wejść w ul. Konopnickiej, którą prowadzi najkrótsza droga do kościoła. Pozostaje im teraz nadłożenie kilkuset metrów do wspomnianego przejścia przy ul. Mickiewicza lub przejście przez ul. dr Karaś, lecz nie po wyznaczonej zebrze.

Wkrótce tuż obok zakończenia ciągu pieszo-rowerowego zostanie wytyczone przejście dla pieszych. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka wykona je firma Ekosystem z Suchej Beskidzkiej. W ramach inwestycji wykona ona nie tylko odpowiednie oznakowanie poziomowe, ale również pionowe. Koszt tej inwestycji, która niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, wyniesie 5 tys. zł.

Źródło i zdjęcie: UM Sucha Beskidzka,

1 Września wystartował nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. poz. 1467) zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) informuje, że w dniach od 9 września do 7 października 2020 roku, można składać „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.

W szybkim tempie postępują prace przy remoncie drogi wojewódzkiej DW946 w Kukowie. Roboty obejmują m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont i oczyszczanie przepustów, remont chodnika wzdłuż drogi oraz oznakowanie poziome na drodze.

Jest to drugi etap remontu drogi z Suchej w kierunku Żywca. Przypomnijmy, że jesienią 2016 roku wyremontowano drogę na odcinku od Stryszawy do mostu w Kukowie.

Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszystkie prace remontowe mają się zakończyć wraz z końcem listopada br.

W Jordanowie odbędą się spotkania z mieszkańcami dotyczące realizacji Projektu "Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów"

Kilka dni temu informowaliśmy o pracach rozbiurkowych budynków po dawnej winiarni przy ulicy Beniowskiego. Według nieoficjalnych informacji ma powstać w tym miejscu galeria handlowa.

W Czerwcu br. sieć Tesco ogłosiło, że wycofuje się z naszego kraju. Co zatem stanie się z dwoma supermarketami tej sieci w naszym powiecie?

Z krajobrazu Suchej Beskidzkiej znikają budynki po byłej winiarni. W ich miejscu prawdopodobnie powstanie galeria handlowa.

Linia kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec została zgłoszona do Programu Kolej+ zarówno przez Województwo Małopolskie jak i przez Aglomerację Beskidzką przy wsparciu Stowarzyszenia Kolej Beskidzka. To ogromna szansa dla sąsiadujących powiatów żywieckiego i suskiego.