marzec 21, 2023

Biznes

Kilka dni temu otwarto oferty w przetargu na budowę parku hydrotechniki, który ma powstać wraz ze szlakiem edukacyjnym.

W ostatnich dniach rozpoczęła się kolejna inwestycja w Jordanowie, jaką jest budowa 18-metrowej wieży widokowej na Hajdówce.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zakończeniu remontu wiaduktu na DK28 w Tarnawie Dolnej.

Do 1 lipca 2022 roku trwał dodatkowy nabór wniosków o dopłatę w 2022 roku w ramach Funduszu rozwoju połączeń autobusowych. Jako pierwsi portal Komunikacja Suska podał informacje na temat nowych linii, które powstaną na terenie powiatu suskiego!

Społeczność wsi Osielec wzbogaciła się o siedem ławek i cztery kosze, które zostały zainstalowane przy tutejszym wielofunkcyjnym boisku sportowym.

Powiat suski otrzymał w 2022 roku wg umowy nr WP-III.9421.1.69.2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej w wysokości 50 000 złotych.

Krakowski Park Technologiczny wydał decyzję o wsparciu dla kolejnych przedsiębiorstw, które będą realizować nowe inwestycje w województwie małopolskim. Firma Electris z Białki dzięki uldze podatkowej w ramach programu Polska Strefa Inwestycji będzie mogła rozwinąć swój zakład jeszcze szybciej i bardziej efektywnie.

Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu województwa m.in. podjęto decyzję o dofinansowaniu kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy, przyznano dodatkowe wsparcie finansowe na zakup środków indywidualnej ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, oraz podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu na partnerów do udziału w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”.
W lipcu dokonano odbioru robót, związanych z remontem drogi gminnej w Sidzinie nr K440283 – Plebańska (do szkoły).