grudzień 04, 2022

Biznes

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ogłosił wyniki XI Edycji konkursu pt. „Produkt Lokalny Podbabiogórza".
Ochotnicza Straż Pożarna w Białce poinformowała o realizacji projektu pt. Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego 4x4 dla OSP Białka przy udziale WFOŚiGW w Krakowie.

W Małopolsce podmioty turystyczne odebrały przeszło 964 tys. płatności bonem turystycznym na kwotę niemal 525 mln złotych. To pierwszy wynik w kraju przed województwami pomorskim i zachodniopomorskim. W całej Polsce kwota transakcji przekroczyła 2,4 mld złotych.

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina otrzymał dofinansowanie z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 112 250 zł na projekt „Cztery żywioły- dostępna kultura w Gminie Bystra-Sidzina” Woda, ogień, powietrze i ziemia.

Gmina Bystra-Sidzina od wielu lat przeznacza środki na poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. przez budowę oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki, mającymi na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na w/w linii, na przejeździe kolejowo-drogowym zlokalizowanym w Makowie Podhalańskim w ciągu ul. Sportowej zostały zabudowane nowoczesne urządzenia rogatkowe, które są sterowane automatycznie tj. całkowicie bez udziału człowieka.

Powiat Suski informuje mieszkańców, którzy przystąpili do projektu „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – Solary, Fotowoltaika, Pompy Ciepła”, że zakończył proces rozliczania się z darczyńcami. W związku z tym przystąpiono do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 2019 – 2021.

 W 2020 r. ruszyła kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 będąca kontynuacją Programu realizowanego w latach 2017-2019. Organy prowadzące miały w tym roku czas na zgłoszenie szkół do Programu do końca maja. 

Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej opublikował ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej.