grudzień 04, 2022

Biznes

Konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022” rozstrzygnięty! Wsparcie finansowe trafi do 52 organizacji pozarządowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu pod Luboniem Małym, w ciągu S7 wraz z obsługą Centrum Zarządzania Tunelem. Obsługa Centrum będzie całodobowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej – Miasto zrealizowała zadanie, którego przedmiotem był zakup specjalistycznego sprzętu - pojazdu terenowego typu quad z uniwersalną przyczepą transportową do transportu quada oraz transportu wyposażenia i sprzętu ratowniczego.
Masz ciekawy pomysł na co wydać 14 mln zł, by dobrze służyły mieszkańcom naszego regionu? Już od 1 września wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16. rok życia będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Biblioteka Suska od wielu lat należy do najlepszych bibliotek w kraju. Po przeprowadzce do nowej siedziby stała się jeszcze bardziej nowoczesną jednostką kultury, realizującą ideę „trzeciego miejsca” i docenianą przez środowisko branżowe. Kolejnym dowodem potwierdzającym ten fakt było zaproszenie przez Narodowe Centrum Kultury jej dyrektora Wojciecha Gacha do udziału w konferencji “Blisko” w roli prelegenta panelu dyskusyjnego poświęconego roli biblioteki publicznej jako miejsca spotkań i aktywności społeczności lokalnej.

W gminie Zembrzyce zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do drugiej edycji otwartego konkursu ofert pn. Mecenat Małopolski w 2022 r. z dziedziny kultury.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zembrzyce realizuje zadanie pn. ”Inwestycje w infrastrukturę turystyczną Gminy Zembrzyce”.

W dniu 7 czerwca br. Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację placu zabaw przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej.