grudzień 04, 2022

Biznes

Od 15 czerwca do 31 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 89 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 530 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach Programu „Małopolskie Remizy 2022”.

Odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
W środę, 15 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19.
 Dostęp do komunikacji jest dla mieszkańców bardzo ważny. Dlatego tak istotne jest przywracanie zamkniętych lub tworzenie nowych połączeń autobusowych. To pozwala eliminować wykluczenie komunikacyjne. I taki też jest cel rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w 2022 roku.

Gmina Bystra-Sidzina ogłosiła przetarg na budowę skateparku wraz z elementami małej architektury w Bystrej Podhalańskiej. 

Miasto Jordanów ogłosiło przetarg na wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Miasta Jordanowa".

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

W maju br. odbył się oficjalny odbiór nowych pracowni do nauki zawodów. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej powstało 6 nowo wyremontowanych pracowni: pracownia fotografii z ciemnią fotograficzną i łazienką, pracownia multimediów, pracownia ekonomiczno – rachunkowa, pracownia turystyczna i geografii oraz pracownia komunikacji w języku obcym. Nowe pracownie to podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie efektywności procesu nauczania. Umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie zajęć będą stanowiły niewątpliwie atut w czasie dalszej nauki.