marzec 21, 2023

Biznes

W dniu 7 czerwca br. Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację placu zabaw przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej.

Zakończone zostały prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i decyzji Starosty Suskiego na budowę dwóch parkingów przy ul. Zamkowej na działkach ewidencyjnych nr 9421/10 i 9422.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły dzisiaj przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ta maksyma przyświeca samorządowi miasta, który sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę sportową, stwarzając mieszkańcom bardzo dobre warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Za kilka dni nową nawierzchnię zyska boisko piłkarskie będące częścią kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Modernizacja obiektu już się rozpoczęła.

- Służba zdrowia to element złożonego mechanizmu składającego się na bezpieczeństwo Małopolan. Dlatego każda inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnego sprzętu dla szpitali, nowych karetek czy na przeprowadzeniu remontu wprost przekłada się na jakość  usług świadczonych na rzecz mieszkańców, a tym samym na ich bezpieczeństwo. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozwalają też na równomierne wsparcie podmiotów leczniczych z obszaru całej Małopolski. Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy, które są dowodem na to, że rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z dużą troską podchodzi właśnie do tego zagadnienia – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Od 15 czerwca do 31 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 89 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 530 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach Programu „Małopolskie Remizy 2022”.

Odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
W środę, 15 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19.