październik 02, 2022
Redakcja

Redakcja

1 Września wystartował nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. poz. 1467) zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) informuje, że w dniach od 9 września do 7 października 2020 roku, można składać „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej poinformowała dziś o dziewięciu nowych przypadkach koronawirusa w powiecie suskim. Jednocześnie sześć osób wygrało walkę z chorobą.

Trzy nowe zakażenia odnotowano w gminie wiejskiej Jordanów. Po dwóch zakażonych mają gminy Budzów oraz Zawoja. Po jednym przypadku odnotowano w Suchej Beskidzkiej oraz w gminie Bystra-Sidzina

Czterech nowych ozdrowieńców mieszka w gminie Zawoja. Po jednym ozdrowieniu odnotowano w gminie Maków Podhalański oraz Budzów.

142 Osoby jest poddanych kwarantannie. Względem niedzieli jest to spadek o 28 osób. Nadal siedem osób jest hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem. 

Zdjęcie: Dario Film, Tabelka: PSSE Sucha Beskidzka

Dzięki pozyskaniu przez powiat suski dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, ul gen. St. Maczka w Jordanowie zyskała nową nawierzchnię.

W ramach wykonanych prac położono nową nawierzchnię na długości 2,4 km, zmodernizowano kanalizację deszczową, zainstalowano elementy poprawiające bezpieczeństwo w postaci aktywnego  przejścia dla pieszych i barier energochłonnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  3 091 447 zł, z czego 70% pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych.  Pozostałą część pieniędzy sfinansowało w równej części starostwo powiatowe oraz miasto Jordanów.

Źródło i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

W ramach obchodów Dnia Papieskiego w niedzielę 11 października 2020 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Lachowicach, organizuje akcję poboru krwi pod hasłem: „Podaruj Kroplę Miłości” dla chorych pacjentów przebywających w suskim i wadowickim szpitalu.

 Akcja będzie trwała od godz. 9:00 do 11:00 w Domu Katolickim im. Jana Pawła II w Lachowicach.

Honorowy Patronat nad akcją objął Ks. Bp. Jan Zając - Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej poinformowała dziś o jednym przypadku ozdrowienia. Nie było nowych zakażeń koronawirusem.

Nowy ozdrowieniec jest mieszkańcem gminy wiejskiej Jordanów. Nadal 28 osób z tej gminy walczy z chorobą. W całym powiecie suskim obecnie zakażenie przechodzi 58 osób.

170 Osób jest poddanych kwarantannie. Jest to spadek o 54 osoby. Nadal siedem osób jest hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem. 

Zdjęcie: Dario Film, Tabelka: PSSE Sucha Beskidzka

Mieszkaniec Stryszawy Adrian Pietrusa nagrał swój pierwszy singiel pt. "Bliżej być" promujący płytę pod tytułem "Energia w półmroku". 
Płyta ukaże się pod koniec października. 
 
-Zawsze żyłem rapem, gdzie nie stałem myślałem nad tekstami, gdzie byłem tam ze mną ja i moja wyobraźnia, moje myśli kończyły się zawsze na kartce, mam nadzieje że kiedyś ktoś to doceni i będę z rapem dzielił przyszłość, bo zajawka nigdy mi się nie skończy - jak zaznacza Adrian. 
Dla mnie te teksty to wszystko co mam,  to część życia która jest ze mną od zawsze, to jest jak terapia, pomaga mi przeżyć, gdy pisze jestem jakby w innym świecie.
Wiele osób się mnie pyta jak to robię, lecz nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to jest po prostu karuzela słów w mojej głowie - dodaje. 
 

Urząd Gminy Zawoja oraz Babiogórskie Centrum Kultury zapraszają na otwarcie nowej ścieżki edukacyjnej, które odbędzie się w sobotę 3 października o godzinie 10:00

Nowa ścieżka edukacyjna biegnie od Czatoży przez Halę Kamińskiego, Magurkę i Halę Barankową do Zawoi Składy. W programie zaplanowano wycieczkę z przewodnikiem trasą nowo otwartej ścieżki, będzie również gra edukacyjna dla dzieci i koncerty. Zagrają znane Zawojanom i nie tylko zespoły Zgórcy i Potock, które w tym roku wydały swoje debiutanckie płyty.

Jednocześnie organizatorzy proszą uczestników o zaopatrzenie się w materiały ochrony osobistej, w związku z pandemią COVID-19.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej poinformowała dziś o sześciu nowych przypadkach koronawirusa w powiecie suskim. Jednocześnie siedem osób wygrało walkę z chorobą.

Dwóch nowych zakażonych są mieszkańcami gminy wiejskiej Jordanów. Po jednym zakażeniu odnotowano w gminach Budzów, Bystra-Sidzina, Maków Podhalański oraz Stryszawa

Pięciu nowych ozdrowieńców jest z gminy wiejskiej Jordanów. Kolejne dwie osoby, które wygrały walkę z koronawirusem, są mieszkańcami gminy Budzów

224 Osoby jest poddanych kwarantannie. Jest to wzrost aż o 75 osób względem piątku. Nadal siedem osób jest hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem. 

Zdjęcie: Dario Film, Tabela: PSSE Sucha Beskidzka

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki z Sidziny. Grupa śpiewacza na prośbę Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze w Suchej Beskidzkiej pt. "Kultura i folklor Podbabiogórza", reprezentując Gminę Bystra-Sidzina.

Do konkursu przygotowane zostały przyśpiewki i piosenki śpiewane na weselach - inne w pierwszy dzień wesela, a inne na przewoziny. W tym roku aby wziąć udział w konkursie należało zrealizować nagranie i dostarczyć jego zapis na nośniku pamięci do organizatora.

Do nagrań wykorzystano plener Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej.  Śpiewanie dodatkowo urozmaicały grające w trawie świerszcze.

Ponadto, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa nagrany został film pt. " Podróż w dawne czasy" w którym ukazane zostały elementy związane z naszą kulturą i szeroko pojętym dziedzictwem.

Film dostępny na profilu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki. (J.Cz.)

Źródło i zdjęcie: UG Bystra-Sidzina