marzec 21, 2023

Historia

Elektryczność, jako podstawowa siła napędowa silnie wpłynęła na rozwój gospodarczy w Europie w XIX i w XX wieku. Hrabia Branicki, właściciel dóbr suskich dostrzegł korzyści jakie można osiągnąć z energii elektrycznej.

W latach 60-tych XIX wieku niewielki, rzemieślniczy browar w Suchej stał się potężnym zakładem, produkującym cenione w Galicji piwa. Jednak już pół wieku później zaprzestano produkcji złocistego trunku. Jakie gatunki piwa były warzone w Suchej oraz dlaczego suski browar upadł? Poznajcie liczącą ponad trzy stulecia historię suskiego browarnictwa.

W Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej możemy zwiedzić wystawę Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy.

Wczoraj odbył się Międzynarodowy Dzień Fotografii, który wypada 19-go sierpnia. Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej zaprezentowało autoportret hr. Aleksandra Branickiego – mecenasa sztuki, fotografa amatora, podróżnika, twórcy Biblioteki Branickich w Zamku Suskim.
"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

W ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”  można obejrzeć rekonstrukcje cyfrowych materiałów archiwalnych wideo związanych z historią Makowa Podhalańskiego z lat 70/80.   

Jak wyglądał nasz region kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu? Mamy kolejną porcję starych, archiwalnych nagrań z powiatu suskiego, zarówno amatorskich jak i telewizyjnych.

Dnia 25 maja 1889 roku przybył na zamek w Suchej Jan Matejko. Świadczy o tym jego wpis w Księdze Pamiątkowej Biblioteki Branickich.

Druga połowa XIX wieku przynosi wzrost zainteresowania sportem w całej Europie. Ważną organizacją krzewiącą kulturę fizyczną w Monarchii Austro-Węgierskiej były „Sokoły”, które powstawały w wielu miastach i miasteczkach, w tym i w ówczesnej Suchej.