sierpień 15, 2022

Historia

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

W ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”  można obejrzeć rekonstrukcje cyfrowych materiałów archiwalnych wideo związanych z historią Makowa Podhalańskiego z lat 70/80.   

Jak wyglądał nasz region kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu? Mamy kolejną porcję starych, archiwalnych nagrań z powiatu suskiego, zarówno amatorskich jak i telewizyjnych.

Dnia 25 maja 1889 roku przybył na zamek w Suchej Jan Matejko. Świadczy o tym jego wpis w Księdze Pamiątkowej Biblioteki Branickich.

Druga połowa XIX wieku przynosi wzrost zainteresowania sportem w całej Europie. Ważną organizacją krzewiącą kulturę fizyczną w Monarchii Austro-Węgierskiej były „Sokoły”, które powstawały w wielu miastach i miasteczkach, w tym i w ówczesnej Suchej.

11 maja swoje 174 urodziny obchodziłby Władysław Branicki - jeden z właścicieli suskiego zamku. Spadkobierca dóbr susko-ślemieńskich.
3 Maja - to święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Idee Konstytucji 3 maja niezwykle trafnie oddaje fragment Przemowy wygłoszonej w 1932 roku na uroczystości z okazji 40-lecia suskiego T.S.L.O

1 Maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy (Święto Pracy) obchodzony jest obecnie w wielu krajach na całym świecie. "Mimo że dzień 1 Maja był - szczególnie - celebrowany jako oficjalne święto państwowe w krajach totalitarnych (zarówno w komunistycznym  Związku Sowieckim oraz krajach od niego zależnych, jak i w narodowosocjalistycznych Niemczech od 1933 roku) samo święto ma rodowód wcześniejszy niż te systemy totalitarne" i upamiętnia wydarzenia, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jak wyglądał nasz region kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu?  Przeszukaliśmy internet i znaleźliśmy  stare nagrania, zarówno telewizyjne jak i amatorskie, nakręcone w naszym powiecie.