lipiec 01, 2022

Magazyn

Zakończyła się rewitalizacja miejsca spotkań mieszkańców znajdującego się na styku trzech miejscowości Kukowa, Krzeszowa i Stryszawy. Prace udało się sfinalizować przed corocznym Nabożeństwem "Podniesienia Krzyża", które odbywa się w tym miejscu już ponad 20 lat.

Dzisiaj na facebookowym profilu Monika Bogdanowskiej – Małopolskiej Konserwator Zabytków pojawił się wpis, w której to krytykowała wszechobecne reklamy oraz nowoczesne budownictwo, niepasujące do otoczenia miasta.

Już wkrótce okolica krzyża milenijnego na Górkach Kukowskich zmieni swoje oblicze. Społecznicy z Grupy Korzeniówka odnawiają to miejsce, by służyło mieszkańcom i nie tylko. Potrzebują jednak wsparcia.

Początkiem czerwca powiat suski zyskał nietuzinkową atrakcję turystyczną. W przysiółku Mizioły w Lachowicach powstał Eco Tree Camp – pole  namiotowe w koronach drzew dla miłośników turystyki przygodowej, ekoturystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej.

Krakowskie Centrum Szkoleniowe Norton realizuje projekt „Młodzi pełni POWER-a!”, skierowany do osób poszukujących zatrudnienia.

Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Samorządowcy z gminy Budzów przypominają, że pożary traw są bardzo niebezpieczne, niszczą wszelkie organizmy żywe, środowisko i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Przyczyniają się do znaczących strat i wysokich kosztów, które ponosimy my wszyscy, całe społeczeństwo.

Jest chyba jednym z najbardziej znanych współczesnych pisarzy, związanym z naszym regionem. Wydał ponad dwadzieścia książek, głównie powieści grozy. Jakie były jego początki, co lubi czytać oraz jakie ma plany na kolejne książki. Między innymi o to zapytaliśmy: Tomasza Siwca – pisarza.

Wójt Gminy Budzów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dla 3 rodzin z Budzowa, (15 osób) w tym 6 małoletnich  dzieci  w wieku lat 15, 13, 9, 8 i dwoje dzieci w wieku 2 lat.