lipiec 01, 2022

Sucha Beskidzka: Pieniądze dla klubów sportowych

Foto: UM Sucha Beskidzka Foto: UM Sucha Beskidzka

Dwoma zarządzeniami z dnia 26 stycznia br. Burmistrz Suchej Beskidzkiej przyznał pieniądze dla klubów i stowarzyszeń sportowych.

Po zapoznaniu się z oceną ofert dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz udzielił dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku następującym podmiotom:
1) Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 17 000 zł.
2) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na zadanie narciarstwo alpejskie w kwocie 17 000 zł.
3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” w kwocie 11 000 zł.
4) Suskiemu Klubowi Lekkoatletycznemu w kwocie 13 500 zł.
5) Lidze Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy w kwocie 4 500 zł.
Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 63 000 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami, w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2022 r., z wyjątkiem LOK, który będzie realizował zadanie publiczne w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r.

Na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2022 roku złożonych zostało siedem ofert przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta. W oparciu o ocenę przedstawionych propozycji dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta przyznał dotacje następującym podmiotom:
1) Beskidzkiemu Klubowi Karate - w kwocie 8 500 zł.
2) Łuczniczemu Towarzystwu Sportowemu „Zamek Suski” - w kwocie 19000zł.
3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziadki” - w kwocie  9 000 zł.
4) Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” - w kwocie 118 000 zł.
5) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” - w kwocie 14 000 zł.
6) Suskiemu Klubowi Lekkoatletycznemu – w kwocie 7 000 zł.
7) Lidze Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy – w kwocie 4 500 zł.
Łączna kwota dotacji w tym zakresie wynosi 180 000 zł. Projekty realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami, na podstawie zawartych umów z ww. podmiotami.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)