W nocy z soboty na niedzielę, w jednym z mieszkań przy ulicy Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej doszło do zabójstwa. Zginął 44 latek. 

Klimat jaki towarzyszy wydarzeniom organizowanym w Sali Rycerskiej suskiego zamku powoduje, że właśnie w niej rokrocznie odbywają się Koncerty Muzyki Kameralnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W środowe (29 marca) popołudnie miała miejsce jego ósma edycja, a licznie zebrana publiczność z zachwytem wysłuchała występów młodych artystów.

Na podstawie przekazanej w dniu 22 marca 2023 r.  informacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach o rażących zaniedbaniach w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich i konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji,  Burmistrz Miasta zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt wydał dwie decyzje o czasowym odebraniu bydła oraz świń opiekunowi stada. 

W dniu 13 marca 2023 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. ,,Rewitalizacja Domku Ogrodnika wraz z utworzeniem mobilnej strefy rekreacyjnej z tradycyjnymi grami planszowymi – szachy”.

Urząd Miasta Sucha Beskidzka informuje, że 31 marca (piątek) nastąpi przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Obywateli Ukrainy.