grudzień 05, 2021

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w Gminie Zembrzyce zrealizowane

Zdjęcie: UG Zembrzyce Zdjęcie: UG Zembrzyce

W dniu 30 września 2021 r. Wójt Gminy podpisał porozumie pomiędzy Gminą Zembrzyce a Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, dzięki któremu każda z gminnych szkół mogła zorganizować wycieczki dla dwóch grup wiekowych: uczniów z klas I-III oraz uczniów IV-VIII.

Celem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznania Polski. Dzięki uczestnictwu w wycieczkach uczniowie mieli możliwość zapoznawania się z dziedzictwem narodowym i kulturowym naszego kraju, a także pogłębić swoją wiedzę na temat historii i osiągnięć polskiej nauki.

Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 605 zł. Całkowity koszt organizacji wycieczek wynosi 41 258 zł , w tym 10 653 zł to wkład własny – wpłaty rodziców. W wycieczkach wzięło udział 375 uczniów.

Podczas wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie zwiedzili punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki realizując następujące trasy wycieczek:

  1. Zespół Szkół w Zembrzycach zorganizował wycieczkę dla klas I-III do Krakowa, gdzie uczniowie zwiedzali Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema i historyczny zespół miasta Krakowa, klasy IV-VIII zwiedzili Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Zamek Królewski w Chęcinach i Centrum Nauki Leonardo w Podzamczu.
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej zorganizowała dla klas
    I-III i IV-VIII wyjazd do Krakowa zwiedzając Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, historyczny zespół miasta oraz Zamek Królewski na Wawelu.
  3. Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach dla uczniów klas I-III wybrała do zwiedzania Kraków – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz Kopalnię Soli w Wieliczce, a dla klas IV-VIII Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i Zespół Opactwa Benedyktów w Tyńcu.
  4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce zorganizowała dla klas I-III wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, w Krakowie zwiedzili Ogród Doświadczeń , Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Klasy IV-VIII zwiedzili Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu, skansen pszczelarstwa w Kamiannej oraz cerkiew w Powroźniku.

Źródło: UG Zembrzyce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)