styczeń 23, 2022

Jak zapobiegać pożarom sadzy i chronić się przed tlenkiem węgla

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożarów sadz w kominie zwłaszcza na terenie powiatu suskiego.

W sezonie grzewczym 2020 – 2021 tj. od 1 października 2020 roku do 31 maja 2021r. na terenie na terenie powiatu suskiego odnotowano 172 pożary z czego 73 to pożary sadzy w kominie.

Do ogrzewania budynków wykorzystuje się głównie piece lub kotły opalane paliwem stałym, ciekłym, gazowym, lub kominki, a jako urządzenia dogrzewające pomieszczenia stosowane są różnego rodzaju piecyki gazowe, elektryczne, olejowe itp. Stwarzają one zagrożenia, które uwarunkowane są stanem technicznym i prawidłową obsługą całego systemu grzewczego.

Zagrożenia mogą zaistnieć w różnych miejscach budynku, w piwnicach lub w pomieszczeniach, w których znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub kotłach odbywa się proces spalania paliw. Przez wyższe kondygnacje, poddasze i dach przebiegają przewody dymowe, spalinowe, a także wentylacyjne, które odprowadzają produkty spalania i napowietrzają obiekt. Wynika z tego, że zagrożenie pożarowe może zaistnieć od piwnicy po dach.

Wystarczy jakieś niedopatrzenie, wadliwy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych czy też urządzeń grzewczych albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności i może dojść do wybuchu, pożaru lub zaczadzenia. Zaczadzenie może być również spowodowane tym, że w okresie zimowym większość osób uszczelnia otwory okienne i drzwiowe przed zimnem. Ogranicza się przez to wymianę powietrza, a tym samym nie dostarcza się wystarczających ilości tlenu do budynku. Prowadzi to do niepełnego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych, a produktem takiego spalania jest tlenek węgla potocznie zwany czadem, który emitowany jest do pomieszczeń wskutek braku odpowiedniej wentylacji.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych, których to zły stan techniczny, niewłaściwe podłączenie przewodów lub nie usuwanie z nich zanieczyszczeń staje się przyczyną większości pożarów, przypominamy w tym miejscu o obowiązku dokonania przez mistrza kominiarskiego rocznej kontroli ich stanu technicznego. Stosowanie różnego rodzaju grzejników, dogrzewających pomieszczenia, które to pozostawione bez dozoru w bliskiej odległości od materiałów palnych, najczęściej będącymi wyposażeniem mieszkań mogą doprowadzić do powstania pożaru. Do częstych przyczyn powstania pożaru zaliczyć należy również zwarcie w instalacji elektrycznej, spowodowane przeciążeniem w wyniku podłączenia dodatkowych urządzeń grzewczych. Pragniemy również przypomnieć, iż w celu uniknięcia pożaru w wyniku wypadnięcia żaru z paleniska pieca - kominka należy zapewnić niepalne podłoże pod drzwiczkami piecowymi np. blacha, płytki ceramiczne. Wyposażając obiekty w kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym należy pamiętać o spełnieniu wymagań budowlanych, podłączenia ich do samodzielnego przewodu dymowego, zapewnieniu właściwej wentylacji pomieszczenia.

Przypominamy, że obowiązujące przepisy nakazują nam co najmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).  Ponadto w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • raz na 3 miesiące (w domach opalanych paliwem stałym np. węgiel, drewno),
  • raz na 6 miesięcy (w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym),
  • raz na rok (usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych).

Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do zakupu i uruchomienia we własnym domu czujki dymu oraz tlenku węgla. Taka czujka bardzo szybko wychwyci i zaalarmuje mieszkańców o zagrożeniu, czy to ze strony dymu czy też ze strony tlenku węgla. Czujkę dymu dodatkowo można zamontować na poddaszu, gdzie pożar jest zauważany dopiero w fazie rozwiniętej, a zauważony dużo wcześniej pozwala strażakom uratować znaczne więcej mienia, niż w przypadku pożaru rozwiniętego.

Więcej o czujkach dymu i tlenku węgla na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej -> https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020--2021

Oceń ten artykuł
(0 głosów)