październik 02, 2022

Sucha Beskidzka: MOPS przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku na zakup opału

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania domu jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe. Jego wysokość uzależniona jest od posiadanego źródła ciepła i wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

W Suchej Beskidzkiej do obsługi wniosków wyznaczony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mający siedzibę w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Dokumenty można składać w pokojach nr 13 i 14 na parterze, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w czwartki w godzinach 9.00 – 17.00).

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na skrzynkę ePUAP: /mops_suchabeskidzka/skrytka. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnio zmieniany piątek, 23 wrzesień 2022 10:40