grudzień 05, 2021

Zasypnica jest kolejnym rejonem Suchej Beskidzkiej, w którym w ostatnich tygodniach samorząd zrealizował inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców lub współfinansował służące temu celowi przedsięwzięcia.

Sucha Beskidzka posiada dobrze rozbudową i utrzymaną w odpowiednim stanie technicznym sieć dróg gminnych. To efekt systematycznie podejmowanych przedsięwzięć, które przekładają się na wzrost komfortu życia mieszkańców. Obecnie trwają przygotowania do przebudowy fragmentu ul. Błądzonka.

Urząd Gminy Budzów informuje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie gminy.

Kontynuując rozbudowę i przebudowę ciągów pieszych i drogowych samorząd Suchej Beskidzkiej zmodernizował odcinek drogi łączącej ulicę Starzeńskiego z ulicą Akacjową.

Gmina Bystra-Sidzina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Sidzina, podjęła współpracę ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, dotyczącą współpracy przy wykonaniu remontu znacznie zniszczonej  nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1683K Jordanów-Toporzysko-Sidzina w miejscowości Sidzina (os. Przybysie).