grudzień 05, 2021

Gmina Jordanów zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

24 listopada 2021 r., w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej  miała miejsce piękna patriotyczna uroczystość – nadanie sztandaru. Uroczystość zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz wielu gości i rozpoczęła się uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Wysokiej. 

Ważnym punktem dzisiejszych obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu województwa z przeznaczeniem na prace budowlano - remontowe w remizach strażackich czy remont samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie otrzyma m.in. gmina Jordanów.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Naprawie w ostatnich latach zyskał nowe oblicze. W tym roku uwaga skupiła się na generalnym remoncie łazienki przedszkolnej. 

W dniach 15.11 - 28.11.2021 r. Kryta Pływalnia w Naprawie będzie nieczynna.