lipiec 06, 2022

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 27 czerwca zakończył się nabór wniosków w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęły 3 projekty.

Wójt Gminy Jordanów poinformował,  że w dniach od 11 do 15 lipca 2022 r.  zostanie przeprowadzony serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Wysokiej, przez pracowników wykonawcy robót. 

Starosta Suski informuje, że w dniu 23.06.2022 roku Zarząd Powiatu Suskiego podjął decyzję o rozwiązaniu z dniem 31.07.2022 roku umowy nr 1/DPS/2022 o powierzenie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Powiatu Suskiego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku” zawartej w dniu 10 stycznia 2022 roku pomiędzy Powiatem Suskim a Zgromadzeniem Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Sióstr Prezentek. Dom ten będzie nadal prowadzony jako filia powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

Miasto Jordanów jest w trakcie kolejnej inwestycji. 

Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” (wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku).