lipiec 01, 2022

Minister Edukacji i Nauki utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to bardzo dobra wiadomość dla rodziców uczniów oraz mieszkańców Wieprzca.

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak postanowiła negatywnie zaopiniować zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. Karłowicza w Wieprzcu z końcem roku szkolnego 2021/2022. Rok temu również wydała taką samą decyzję w tej sprawie.

Jutro o poranku odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim. Jedynym punktem będzie przekształcenie szkoły w Żarnówce, poprzez utworzenie jej dodatkowej lokalizacji w Wieprzcu.

Nad istniejącą od ponad 80 lat Szkołą Podstawową w Wieprzcu ponownie zawisły czarne chmury. Rada Miejska w Makowie Podhalańskim na najbliższej sesji będzie głosować nad likwidacją tej placówki oświatowej.

29 Grudnia 2021 roku, została podpisana z Wojewoda Małopolskim umowa na dopłatę do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 489 433,40 złotych.