grudzień 06, 2021

Gmina Zawoja opublikowała listę przedsiębiorstw, które będą odpowiadać za zimowe utrzymanie dróg w gminie, w sezonie 2021/22.

Zakończyły się prace przy budowie wieży widokowej na szczycie Mosornego Gronia. Konstrukcja ma ponad 24 metry wysokości.

Jak informuje Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Centrum, w terminie od 19 do 26 listopada br., cztery klasy uczą się w trybie zdalnym.

Na sesji, w dniu 9 listopada, radni Gminy Zawoja podjęli uchwałę o podwyżce wysokości wynagrodzenia Wójta Marcina Pająka.

Wójt Gminy w Zawoja informuje, że od dnia 15 listopada 2021r będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.