marzec 21, 2023

Najwięcej umów o dzieło zgłaszają płatnicy składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji. Wykonawcami tych umów najczęściej są mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Niemal 10 proc. umów o dzieło zgłoszono w Małopolsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, które poprawiają warunki pracy. W tegorocznej edycji pula wynosi 100 mln złotych. Wnioski, wyłącznie elektroniczne, będzie można składać od 17 kwietnia do 18 maja.

Środki na subkoncie osoby ubezpieczonej w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie np. w przypadku jej śmierci. Tak, jak środki zgromadzone na rachunku w OFE.

Na PUE ZUS można samodzielnie wyliczyć swoje przyszłe świadczenie, gdy planuje się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Dotychczas kalkulator emerytalny „Emerytura na nowych zasadach” wyliczał prognozowaną emeryturę tylko na kolejne lata.

Od 1 lutego w Małopolsce rodzice złożyli niemal 217 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze „500+". Wnioski można złożyć m.in. przez bezpłatną aplikację mZUS, która działa na telefonach komórkowych lub tabletach.