grudzień 05, 2021

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Od 1 grudnia, jak co kwartał, zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą one wyższe niż w poprzednim kwartale.

Tylko do jutra można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki z programu "Dobry start". W Małopolsce ZUS wypłacił już blisko 120 mln zł dla niemal 400 tys. dzieci.

W Małopolsce dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało ponad 688,6 tys. świadczeniobiorców. Łączna kwota wypłaconych „czternastek" przekroczyła 798,5 mln złotych.

Wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli zdolność pokrycia bieżących wydatków bieżącymi wpływami, wynosi obecnie 81 proc. i m.in. z tego powodu Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie potrzebuje części dotacji z budżetu państwa.