marzec 21, 2023

Biznes

Dobiega końca inwestycja związana z budową ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) i parkingu przy ul. Kolejowej w Jordanowie.

Trwają kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, o kolejnym postępie prac modernizacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim.

Po wielu latach, zabytkowa oranżeria w Parku Zamkowym doczeka się ostatecznego remontu. Miasto Sucha Beskidzka ogłosiło przetarg na jej przebudowę.

Rozpoczął się pierwszy etap realizacji inwestycji przy budynku, w którym znajduje się ośrodek zdrowia w Jordanowie.

W ramach umowy zawartej z Województwem Małopolskim z dnia : 13.06.2022r. Gmina Maków Podhalański wykonała modernizację  – remont drogi do os. Matyje w Żarnówce  na odcinku 300 mb.

Niedawno upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” realizowanego w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z Firmą MIKEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu ul. Makowskiej.

Zamówienie publiczne na realizację kolejnego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra tj. roboty wykończeniowe na najniższej kondygnacji budynku przeznaczonej na zaplecze sportowe, prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji.