grudzień 05, 2021

Krótka historia powiatu makowskiego

By kwiecień 19, 2021 157
Centrum Makowa w czasach istnienia powiatu makowskiego Centrum Makowa w czasach istnienia powiatu makowskiego Źródło: CBN Polona

Przez osiem lat na mapie Polski znajdował się powiat Makowski. Kiedy on powstał, jak się zmieniał oraz dlaczego tak krótko przetrwał?

Już w 1914 roku Maków stał się siedzibą starostwa powiatowego, lecz na przeszkodzie funkcjonowania powiatu makowskiego stanął wybuch I Wojny Światowej.

Ostatecznie został on powołany do życia 1 stycznia 1924 roku. decyzją Rady Ministrów z 9 listopada 1923 roku. Powiat Makowski powstał z trzech ówczesnych okręgów sądowych:

– suskiego, który był częścią pow. żywieckiego

- makowskiego, który był częścią pow. myślenickiego

- jordanowskiego, który również był częścią pow. myślenickiego

Łącznie w nowopowstałej jednostce administracyjnej znalazły się trzy miasta oraz 39 gmin, które w tamtym czasie były w większości jednowioskowe.

Późniejsze lata

Lata 20-te, dla hafciarskiego miasta przynoszą wielkie zmiany. Maków powoli zmieniał się w ośrodek wczasowy. Zwłaszcza w drugiej połowie lat 20-tych w Makowie oraz w Zawoi budowano wiele obiektów przeznaczonych na ruch letniskowy. Wkrótce w turystyce znajduje zatrudnienie wielu makowian, a odwiedzający Maków oraz Zawoję podkreślali uroki krajobrazu tych miejsc. Dodatkowo miejscowości te były dobrą baza wypadową w góry. Rozwijała się również Sucha oraz Jordanów W tych miastach działały liczne organizacje i stowarzyszenia m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Według stanu z 1931 roku, Powiat Makowski zamieszkiwało ok. 69 tysięcy osób, a same miasto powiatowe miało ponad 4,1 tysiąca mieszkańców. Co ciekawe, było ono mniejsze od Suchej, która liczyła wtedy już 6 tys. mieszkańców.

Likwidacja powiatu

30 Listopada 1929 roku powiat powiększył się o trzy gminy: Chabówka, Ponice oraz Rdzawka, które wcześniej były częścią powiatu nowotarskiego. Jednak w lipcu 1930 roku Rdzawka z powrotem podlegała pod Nowy Targ.

Niestety, kryzys, który początkiem lat 30-tych dotarł do Polski, przesądził o istnieniu m.in. powiatu makowskiego W grudniu 1931 roku, Rada Ministrów podjęła decyzję o zniesieniu go z dniem 1 kwietnia 1932 roku. Tereny powiatu zostały przyłączone do powiatów: Wadowickiego, Żywieckiego, Nowotarskiego i Myślenickiego. Sam Maków znalazł się w powiecie wadowickim, Sucha stała się częścią powiatu żywieckiego, a Jordanów podlegał pod powiat Myślenicki.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)