grudzień 04, 2022

Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku z budową kanalizacji sanitarnej w dniach 24.11.2022-01.12.2022 r. zamknięta zostanie droga gminna Celakówka w Jachówce, prowadzące w kierunku Makowa Podhalańskiego.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, Urząd Gminy Zawoja przekazuje informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg, w tym dane kontaktowe podmiotów świadczących usługi utrzymaniowe oraz koordynatorów zadań.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że nastąpi zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1697K Lachowice – Koszarawa w miejscowości Lachowice od. os. Sobalówka do granicy z Koszarawą.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 21-24.11.2022r. (poniedziałek - czwartek) w godzinach od 6:00 do 18:00 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1683K Jordanów – Toporzysko - Sidzina w Jordanowie i w Toporzysku.

W tym roku Święto Niepodległości wypada w piątek, co pozwala cieszyć się trzema dniami wolnymi od pracy. Spodziewany jest więc zwiększony ruch na drogach, szczególnie na głównych ciągach tranzytowych przebiegających przez nasze województwo.