grudzień 04, 2022

Wydarzenia

Synoptycy IMGW wydali dla powiatu suskiego kolejne ostrzeżenie meteorologiczne przed oblodzeniem.
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie ogłosili kolejną edycję konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023”.
W Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach po raz kolejny miał miejsce dzień seniora. Dzień ten organizowany jest już od kilku lat przez Radę Pedagogiczną wraz z wychowankami dla emerytów i rencistów ze Śleszowic i Tarnawy Górnej.
Dzisiaj, na drodze wojewódzkiej nr 956 w Budzowie doszło do potrącenia pieszego.
Uproszczone formalności związane z wnioskowaniem o paszport, poszerzony katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy, paszporty ważne 10 lat dla dzieci od 12. roku życia, a także więcej grup osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. To szereg…
Synoptycy IMGW wydali dla powiatu suskiego ostrzeżenie meteorologiczne przed oblodzeniem.
Ze względu na modernizację centrali telefonicznej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina w dniach 16-18 listopada br. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym z urzędem, w szczególności w połączeniach z numerami wewnętrznymi.
6 listopada 2022r. o godzinie 07:33 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP otrzymał formatkę w Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w miejscowości Skawica doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Z formatki wynikało, że środku może znajdować się mężczyzna.